یادداشتی ازجنس هدیه به رییس جمهور منتخب نهم

تقدیم به نهمین رییس جمهورمنتخب ایران جناب آقای دکترمسعودپزشکیان.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،یادداشتی ازجنس هدیه به رییس جمهور منتخب نهم

بسم الله الرحمن الرحیم
تقدیم به نهمین رییس جمهورمنتخب
ایران جناب آقای دکترمسعودپزشکیان
باسلام وتحیات
به عموم ملت عزیزایران به خاطر مشارکت بالادرهردومرحله ازانتخابات وحضوردرپای صندوق های رای تبریک می گوییم و انتخاب شمارادرکسوت رییس محترم جمهوری اسلامی ایران درمرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نیزتبریک عرض می کنیم.وبرای موفقیت وسلامتی شمادرانجام وظایف وماموریت ها و غلبه بر مشکلات ورفع ودفع موانع وبرای آسایش مردم وعزت واقتداروسرافرازی ایران عزیزوقوی وپیشرفت مادی ومعنوی کشورمان دعا می کنیم.واکنون همگان بایددراین مسیر تلاش وپشتکارداشته باشیم.
به عنوان فردکوچکی از ملت بزرگ وشریف ایران مطالب ونکاتی راازسردلسوزی ،پیشگیرانه، تکلیف و
وظیفه برای اقدام واجرا و کسب توفیقات روزافزون وعاقبت بخیری حضرت عالی ودولت محترم چهاردهم ، درآغاز این مسئولیت تقدیم وهدیه می کنم.
۱-برای صعودبه قله ،اعتقادوپایبندگفتاری ورفتاری به مبانی انقلاب وشعارهای آن .
۲-التزام عملی به ولایت فقیه
۳-فرمان نامه امیرمومنان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر باهمه فقرات آن محورعملکرددولت باشد.
۴-توجه به مفادو تصریحات وصیت نامه سیاسی الهی بنیان گذارجمهوری اسلامی حضرت امام خمینی ره وبیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
۵-توجه وسرلوحه قراردادن سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامی در پیام معظم له پس ازبرگزاری مرحله دوم انتخابات واعلام نتایج ونیز دیدارحضرت عالی بامعظم له درروزشنبه ۱۶ تیرماه
۶-مردمی بودن وبامردم وخدمت به توده مردم وپرهیزازتوجه به نورچشمی ها وخواص وسهم خواهان
۷-اراده وهمت وتلاش شبانه روزی برای حل مشکلات معیشتی واقتصادی وفرهنگی
۸-ایمان وامیدواخلاص
۹-مردم باوری واعتناواعتمادبه مردم
۱۰-ساده زیستی وپرهیزازتشریفات
۱۱-خدمت به حق وخلق وخادم صادق
۱۲-اقتصادمقاومتی ونگاه به ظرفیت های بی شماردرون کشوربرای حل مشکلات اقتصادی
۱۳- آموزش وپرورش وفرهنگ وهنر
۱۴-اهتمام درزنده نگه داشت وماندگاری حقیقی نام ویادوراه واهداف واندیشه های والا وهمیشه زنده حضرت امام خمینی ره
۱۵-انتخاب وانتصاب مشاوران ،معاونان وکارگزاران ومدیران ارشدومیانی وپایه ازمیان افراد انقلابی ، متعهد،پاکدست،خوش سابقه،مومن ، معتقد،ایثارگر،فداکار،وقت گذار،کاربلدو جوانان شایسته
۱۶-کارگزاران ،وزرا ، روسای سازمان ها، مدیران کل و… دفترکارشان میان مردم ومخاطبان ودرمیدان کارباشد.
۱۷-بنابرتاکیدرهبرمعظم انقلاب اسلامی خصوصیات شهیدجمهوررییسی عزیز را الگوی خودقراردهید.
۱۸-مبارزه بااژدهای هفت سر فساد
۱۹-دانش افزایی ویژه مدیران وکارگزاران به جای اتلاف وقت برای دریافت مدرک ومدرک افزایی تاازفرصت خدمت وکارشبانه روزی به مردم عقب نیفتند.
۲۰-درسفرهای استانی تادراجرای حداکثری مصوبات اقدامات رضایت بخش نشده، درسفربعدی اولویت نظارت برعملیاتی شدن مصوبات قبل متمرکزشود.
۲۱-صداقت، متانت، صراحت وشفافیت
وباگفتارورفتارانقلابی ونه دیپلماتی!
۲۲-پیگیری و نظارت میدانی مستمرتاحصول نتیجه
۲۳-بهره وری وکیفیت
۲۴-جلب مشارکت نخبگان وپیش کسوتان بانگاه عادلانه وعاقلانه وفراجناحی
۲۵-درس گیری والگوپذیری ازعملکرد،تجربیات ،نقاط قوت وضعف دولت های گذشته
۲۶-التزام واعتقادبراجرای قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه
۲۷-پاسخ گویی به جای توجیه گویی بامردم ورسانه ها
۲۸-کم تر سخنوری وبیشتر اقدام گری
۲۹-ایجاددبیرخانه دائمی پیگیری وعملیاتی نمودن انتظارات ودستورات رهبرمعظم انقلاب اسلامی ازدولت
۳۰-ایجادقرارگاه اندیشه ورزی پشتیبانی وبازخوانی راه های مشارکت های مردم دراداره هشت سال دفاع مقدس باتوجه به شعارسال
۳۱-ایجادمعاونت آموزش بزرگسالان وآموزش مادام العمردرنهادریاست جمهوری
۳۲-بازنگری ونوسازی وفعال سازی شوراهای عالی
۳۳-تقویت وتوجه خاص به سازمان ملی تعلیم وتربیت کودک
۳۴- قراردادن سوگندنامه ریاست جمهور باخط درشت دراتاق و دفترکار
۳۵-توجه عملی به اصل هشتم قانون اساسی
۳۶-نظارت بر رفتاروگفتاروعملکرد دوستان وهمکاران سابق ولاحق وپرهیزدادن آنان به حاشیه سازی و ناامیدی
۳۷-تبعیت وپیروی از آیه ۲۹ سوره فتح ازقرآن کریم
۳۸-توجه ویژه به اصل پیشگیری درتمام عرصه های اجتماعی،فرهنگی ، بهداشتی ودرمانی ونیز بیمه ای ،محیط زیست،منابع طبیعی
۳۹-توجه ویژه به ورزش های همگانی و حرفه ای
۴۰-توجه به اصل ” ما می توانیم”

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
✍️محمدرضاقاسمی نیا
قم – یک شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳