کسب رتبه اول مخابرات منطقه قم در ارزیابی مناطق مخابراتی کشور

مخابرات منطقه قم موفق به کسب رتبه اول کشوری درگروه B مخابرات استانها در ارزیابی مناطق گردید.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه قم بر اساس ارزیابی معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران مخابرات منطقه قم در ارزیابی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ موفق به کسب رتبه دوم کشوری در بین تمامی استانها و رتبه اول در گروه مناطق B گردید.