پرداخت ۹۰میلیاردتومان ازمطالبات مراکزدرمانی طرف قراردادتامین اجتماعی قم

مدیر درمان استان قم گفت:90 میلیارد تومان ازمطالبات مراکز درمانی و داروخانه های طرف قرارداد تامین اجتماعی قم پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،دکتر سید مهدی محصل مدیر درمان استان قم ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان اظهار داشت : بیش از ۹۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی و داروخانه های طرف قرارداد پرداخت شد.
مدیر درمان استان قم خاطر نشان کرد: بر اساس اسناد بررسی شده نسخ ارسالی مراکز درمانی سال ۱۴۰۱ و اسناد ارسالی داروخانه ها در فروردین ماه و اردیبهشت ماه ۱۴۰۲, بیش از ۹۰ میلیارد تومان در استانه عید سعید قربان به حساب مراکز و داروخانه های طرف قرارداد تامین اجتماعی قم واریز شد.