پاسخگویی روزانه۳۳۵موردتوسط کارشناسان ارتباطات مردمی مخابرات قم

پاسخگویی و پیگیری مشکلات مشترکین تلفن ثابت توسط کارشناسان ارتباطات مردمی ۲۰۲۱روزانه۳۰۰مورد به صورت اپراتوری و۳۵موردبه صورت مکانیزه ثبت سیستم می گرد به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل ازروابط عمومی مخابرات قم،  اداره روابط عمومی مخابرات قم  اعلام کرد:پس از تماس مشترکین با کارشناسان ۲۰۲۱ و اعلام مشکلات تلفنهای ثابت در اسرع وقت […]

پاسخگویی و پیگیری مشکلات مشترکین تلفن ثابت توسط کارشناسان ارتباطات مردمی ۲۰۲۱روزانه۳۰۰مورد به صورت اپراتوری و۳۵موردبه صورت مکانیزه ثبت سیستم می گرد
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل ازروابط عمومی مخابرات قم،  اداره روابط عمومی مخابرات قم  اعلام کرد:پس از تماس مشترکین با کارشناسان ۲۰۲۱ و اعلام مشکلات تلفنهای ثابت در اسرع وقت اقدام لازم در جهت رفع آن بعمل می آید.
لازم به ذکر است در حوزه تلفن ثابت عمده ترین مشکلات مشترکین (اعم از شهری و روستایی) قطع ارتباط تلفن بوده و در اغلب موارد پس از پیگیری علت این موارد پارگی خط یا سرقت کابل گزارش شده است .گفتنی است علیرغم تلاش مضاعف همکاران بعلت کثرت موارد ذکر شده ، مشترکین بعضا با قطعی مواجه هستند و همچنین دایری تلفن ثابت که نسبتا زمان انتظار دایری طولانی بوده یکی دیگر از مشکلات گزارش شده می باشد که این امر بعلت عدم وجود کابل هوایی کافی جهت دایری تلفنهای مشترکین بوده است که این امر در دستور کار شرکت قرار گرفته و به زودی موانع موجود برطرف خواهد شد ،