مهدی ملاک بازیگر قمی سریال نجلا:با افتخارخودرا یک قمی میدانم

مهدی ملاک بازیگرخرمشهری قمی سریال نجلا گفت:با افتخارخودرا یک قمی میدانم.

مهدی ملاک بازیگر قمی سریال نجلا که در  برنامه بازدید از آسایشگاه خیریه انوار آفتاب قم  حضور داشت در گفتگوی اختصاصی باپایگاه خبری رهپویان قم،حس خودرا از این بازدید اینگونه بیان میکند:بنده برای دومین بار است که از این آسایشگاه بازدید میکنم وتغییر وتحول مثبت را کاملا در مدیریت جدید حس میکنم.
وی می افزاید:خیلی ها وقتی در اینجور اماکن حضور پیدا میکنند،احساس ترحم به آنان دست میدهد،اما بنده این احساس را ندارم ویک احساس احترام وهمبستگی به من دست میدهد.
ملاک درباره خیرها میگوید:کارخوب وثواب در اینجور اماکن نمود پیدا میکند وخیرها در این شرایط بد اقتصادی،با این کار خود واقعا ایثار میکنند ودست تک تک آنهارا میبوسم.

ملاک از کارهای هنری امسال خود خبرمیدهد واظهار میدارد:برای امسال دوپیشنهاد کاری دارم که یکی سینمایی ویکی سریال تلویزیونی هست که زمانش فرا برسد درباره آن اطلاع رسانی خواهم کرد.
این بازیگر دوست داشتنی که خودرا قمی میداند در پایان می افزاید:بنده متولد خرمشهر قهرمان وبزرگ شده قم هستم وخودرا با افتخار یک قمی میدانم وتوصیه من به کلیه جوانان علاقمندان به هنر بازیگری این است که اولا بادرس ودانش آن وارد این عرصه شوند.دوما صبر وشکیبایی را سرلوحه مسیر خود قرار دهند تا دربهای موفقیت برای آنان بازشود.