معاون اقتصادی امور اقتصادی و‌ دارایی استان خبر داد:

ظرفیت طلایی استان قم برای سرمایه گذاری درعرصه نیروگاههای خورشیدی

معاون اقتصادی امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: با توجه به گزارش دقیق سیستم های آفتاب نگار، ساعات آفتابی در طول روز و میانگین روزهای آفتابی سال در استان قم، چشمگیر است و سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه انرژی خورشیدی در این استان، توجیه علمی و اقتصادی دارد. 

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،معاون اقتصادی امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به فرصت های طلایی سرمایه گذاری در استان قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به گزارش دقیق سیستم های آفتاب نگار، ساعات آفتابی در طول روز و میانگین روزهای آفتابی سال در استان قم، چشمگیر است و سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه انرژی خورشیدی در این استان، توجیه علمی و اقتصادی دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر زیر ساخت لازم برای احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی حوض سلطان  فراهم شده و استان قم از سرمایه گذاران بزرگ در این زمینه، استقبال می کند.

نیره مظهر افزود: اقلیم و جغرافیای ویژه قم در منطقه کویری، نزدیکی به پایتخت، حضور صنایع بزرگ و … شرایط طبیعی و طلایی خاصی را برای بهره مندی از انرژی خورشیدی و احداث نیروگاه خورشیدی در استان، فراهم آورده است.

مظهر با اشاره به اینکه اولویت اقتصادی استان در حمایت از سرمایه گذاران، حفظ طبیعت، منابع طبیعی و صنایع پاک است، افزود: انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاک، منحصر به فردترین منبع انرژی تجدید پذیر در طبیعت است و احداث نیروگاههای خورشیدی به جایگزینی انرژی های پاک تجدید پذیر با سوخت های فسیلی منجر میشود که برای ما بسیار مهم است و از آنجا که دارای پیوست زیست محیطی است، حمایت از سرمایه گذاران در این عرصه را دو چندان می کند.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه میانگین انرژی تابشی خورشید در قم روزانه، بالاتر از ۸ساعت و در سال این استان بیش از ۳۰۰۰ ساعت آفتابی دارد، استفاده از مدلهای انرژی خورشیدی نظیر کلکتورهای خورشیدی یا سیستم‌های فتوولتائیک صرفه اقتصادی دارد و‌ قابل توجیه است.