طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲:رسیدگی به ۶۴ مورد تخلفات حوزه حمل ونقل جاده ای

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم اعلام کرد: از مجموع 64 مورد تخلف که درحوزه حمل ونقل جاده ای استان قم، طی 6 ماهه نخست امسال درکمیسیونهای مواد 11، 12 و 14 رسیدگی شد، 14 مورد به دلیل عدم ادله متقن مختومه و مابقی به دلیل احراز تخلف، به تعطیلی، جریمه نقدی و اخطار کتبی محکوم شدند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم، حمزه میناپور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل از رسیدگی به ۶۴ مورد تخلفات حوزه حمل ونقل جاده ای استان طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خبرداد.

وی درادامه این خبر افزود: ازمجموع ۶۴ مورد تخلفات حوزه حمل ونقل جاده ای استان که طی ۶ ماهه نخست امسال در جلسات کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات بررسی شد، ۵۰ مورد تخلف احراز و ۱۴ مورد باقیمانده به دلیل عدم ادله متقن مختومه اعلام شد.

میناپور درتوضیحی تکمیلی دراین باره گفت: تخلفات حوزه حمل ونقل جاده ای طی سال ۱۴۰۲ در پروسه ای زمانمند وبا لحاظ اولویتها، طی ۱۳ جلسه درکمیسیونهای مواد ۱۱( رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان عمومی  )، ۱۲ ( رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل ونقل) و ۱۴( رسیدگی به تخلفات مالکان ناوگان) طرح و نسبت به بررسی و اعلام حکم اقدام شد.

وی با یادآوری آنکه موارد استعلامی تخلفات هریک به صورت مجزا درکمیسیونهای مربوطه بررسی شده ا ند گفت: طی ۶ ماهه اول سالجاری، ۳۳ مورد تخلف مربوط به شرکتهای حمل ونقل جاده ای کالا و مسافر بوده که درجلسات کمیسیون ماده ۱۲ بدانها رسیدگی شده است.

رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم افزود: ازمجموع ۳۳ مورد تخلف استعلامی شرکتهای حمل ونقل جاده ای دراستان قم، ۲۰ مورد به حوزه مسافر و ۱۳ مورد در حوزه جابجایی کالا بوده است.

حمزه میناپور ادامه داد: از مجموع ۳۳ مورد تخلف  رسیدگی شده درکمیسیون ماده ۱۲ استان، ۲۰ مورد تخلف احراز و به ترتیب یک شرکت به تعطیلی یکماهه، ۱۹ مورد به پرداخت جریمه نقدی و ۱۳ مورد به دلیل عدم احراز تخلفات استعلامی مختومه شدند.

وی درخصوص دیگر موارد استعلامی تخلفات حمل ونقل جاده ای دراستان قم عنوان کرد: طی ۶ ماهه اول امسال، ۳۰ مورد تخلفات استعلامی حوزه حمل ونقل جاده ای درقم مربوط به رانندگان ناوگان عمومی بوده که از این تعداد ۲۲ مورد درحوزه حمل ونقل کالا و ۸ مورد دیگر مرتبط با جابجایی مسافر بوده است.

میناپور افزود: از ۳۰ مورد تخلف رانندگان حوزه حمل ونقل جاده ای استان طی ۶ ماهه نخست سالجاری که درکمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی شدند ۲۹ مورد تخلف احراز و به تذکر کتبی اکتفا شد.

وی از دیگر کمیسیونهای متشکله طی ۶ ماهه گذشته، به کمیسیون ماده ۱۴ رسیدگی به تخلفات مالکان ناوگان پرداخت و دراین خصوص اظهار کرد: طی بازه زمانی یاد شده تنها یک مورد تخلف مربوط به مالکان ناوگان عمومی جاده ای بوده که پس از احراز تخلف استعلامی، نسبت به ابلاغ تذکر کتبی اقدام شد.

حمزه میناپور در بخش دیگری از این خبر به عمده تخلفات حوزه حمل ونقل عمومی جاده ای که طی ۶ ماهه اول سالجاری دراستان بدانها رسیدگی شد پرداخت و عنوان کرد: درحوزه جابجایی مسافر غالب تخلفات شامل : عدم صدور صورت وضعیت، دریافت وجه اضافه از مسافر، مسافر گیری درخارج از پایانه، عدم رعایت شئونات اخلاقی و… هستند.

رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ادامه داد: درحوزه حمل ونقل کالا نیز بیشترین تخلفات صورت گرفته شامل: صدور بارنامه جعلی، اضافه تناژ، همراه نداشتن مدارک ناوگان و راننده، دریافت وجه اضافه از کاربر و … می شوند.

حمزه میناپور تصریح کرد: نقص درتجهیزات ایمنی ناوگان( همراه نداشتن کپسول اطفا حریق، کمربند ایمنی، چکش ایمنی، عدم سلامت شیشه ها و اج نامناسب لاستیکها و…) از دیگر تخلفات مشهوده درناوگان عمومی است که درکمیسیونهای مربوطه بدانها رسیدگی می شود.

وی در ادامه با اعلام سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها جهت دریافت و ثبت شکایات کاربران گفت: این سامانه درتمامی اوقات شبانه روز آماده پاسخگویی به مراجعات تلفنی و ثبت شکایات هموطنان گرامی است.

میناپور اضافه کرد: کاربران محترم درصورت مشاهده هرگونه تخلف درحوزه حمل ونقل جاده ای( اعم از کالا و مسافر) می توانند به دفاتر نمایندگی راهداری و حمل ونقل جاده ای درپایانه ها، اکیپهای کنترل دروازه ای مستقر در مقابل پاسگاه های پلیس راه، گلوگاههای جاده ای و… مراجعه و نسبت به طرح موضوع اقدام کنند.