به منظور ارتقا ایمنی درسطح راههای استان قم اجرا شد:

طرح احداث ۴ باب پارکینگ اضطراری درآزادراه قم- تهران

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم خبرداد: درقالب طرحی امانی وباحضور سه اکیپ راهداری شامل:  12 نفر عوامل اجرایی و 8 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین،  پروژه احداث 4 باب پارکینگ اضطراری، درچهار مقطع از آزادراه قم- تهران، اجرا شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم، محمد شکری رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم، از اجرا شدن طرح احداث پارکینگهای اضطراری درآزادراه قم- تهران خبر داد.

وی درتکمیل این خبر افزود: با توجه به موقعیت کریدوری آزادراه قم- تهران به عنوان دومین محور ترافیکی کشور، تامین ایمنی مطلوب آن دراولویت اقدامات این اداره قراردارد.

شکری اضافه کرد: ازآنجا که غالب حوادث جاده ای معلول خطای انسانی ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده است، طرح احداث پارکینگهای اضطراری به منظور توقف و استراحت کوتاه راننده و دیگر کاربران جاده ای دردستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: طی سنوات گذشته چند باب پارکینگ اضطراری درآزادراه قم- تهران احداث گردید که با توجه به بررسی های میدانی که با همراهی عوامل پلیس راه صورت گرفت، برضرورت احداث چند باب پارکینگ اضطراری دیگر دراین آزادراه تاکید شد.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان قم درادامه به طرح احداث ۴ باب پارکینگ اضطراری درآزادراه قم- تهران پرداخت و گفت: پس از جانمایی های صورت گرفته مقرر گردید در۴ مقطع از آزادراه قم- تهران نسبت به احداث ۴ باب پارکینگ اضطراری اقدام شود.

محمد شکری درخصوص محل احداث این ۴ باب پارکینگ اعلام کرد: دوباب از پارکینگها درلاین شرقی و مقاطع بعد از پل شهید سعادتمند و انتهای حوزه استان قم و دوباب دیگر در لاین غربی مقاطع روبروی  مجتمع خدماتی مهتاب و بعد از مجتمع خدماتی زیتون قرار دارند.

وی صفر تا صد اجرای این پروژه را درقالب طرحهای امانی دانست و افزود: سه اکیپ راهداری شامل ۱۲ نفر عوامل فنی و ۸ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، نسبت به اجرای این پروژه اقدام نمودند.

شکری درخصوص مشخصات فنی پارکینگهای احداثی گفت: هریک از پارکینگها به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع می باشند که پس از آماده سازی و تسطیح، نسبت به بارریزی تراشه های آسفالتی بر سطوح رویی آنها اقدام شده است.

وی درپایان خاطر نشان ساخت: برآورد زمانی اجرای طرح یکماهه بودکه با تلاش مضاعف مجریان، طی مدت ۲۵ روز آماده بهره برداری شدند.