سه خبر خوش مالیاتی برای استان قم

مدیرکل امور مالیاتی استان در جلسه مشترک شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و سازمان بسیج مهندسین سپاه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) از چندخبر خوش مالیاتی در استان قم سخن گفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،مدیرکل امور مالیاتی استان در جلسه مشترک شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و سازمان بسیج مهندسین سپاه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) که در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم برگزار شد، به بیان دستاوردهای حاصل از پیگیری های مشترک معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بسیج مهندسین سپاه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان پرداخت و اعلام کرد: با مکاتبات انجام شده با سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقوقی غیردولتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ؛ در مواردی که پروانه بهره برداری این واحدها توسط سامانه سیفام منطقه ی ویژه صادر و اطلاعات مربوط به این پروانه ها از طریق سامانه بهین یاب در اختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد، این واحدها، مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی به نرخ صفر بر اساس ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ خواهند شد.

حسین نیرو بخش همچنین از خبر خوش مالیاتی دیگرسخن گفت و افزود: واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقوقی غیردولتی، مستقر در دهستان قمرود از قبیل شهرک های صنعتی شکوهیه و محمودآباد؛ در مواردی که پروانه بهره برداری این واحدها از طرف وزارتخانه‌های ذیربط صادر شده باشد، این واحدها نیز با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مربوط، مشمول برخورداری از مالیات به نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) خواهند شد.

سومین خبر خوب مالیاتی برای کارگران شهرک های صنعتی شکوهیه و محمود آباد بود که مدیر کل امور مالیاتی این خبر را اینچنین توضیح داد: از آنجا که بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران، دهستان قمرود جزو مناطق کمتر توسعه یافته محسوب می شود ، لذا با استناد به ماده ۹۲ قانون مالیات های مستقیم، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در این دهستان یعنی شهرک های صنعتی شکوهیه و محمودآباد، مشمول بخشودگی مالیاتی می باشد.

 

در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق عملی شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر “مهار تورم و رشد تولید” ، جلسه مشترک شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ، اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و سازمان بسیج مهندسین سپاه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم برگزار شد.