حق خوری وترویج خشونت وبی اخلاقی در برنامه ستاره ساز دیشب!

در برنامه ستاره ساز دیشب که از شبکه سه سیما پخش شد، مربیان که در این زمینه به قضاوت نشستند (فیروز کریمی،خدا داد عزیزی وآندو)بازیکن  نوجوان تیم مجتبی جباری را قربانی ناداوری خود به بهانه نبود قانون کردند! به گزارش خبرنگار پایگاه خبری  رهپویان قم ،دربرنامه ستاره ساز دیشب ودربازی حذفی بین حسن سالمی نوجوان […]

در برنامه ستاره ساز دیشب که از شبکه سه سیما پخش شد، مربیان که در این زمینه به قضاوت نشستند (فیروز کریمی،خدا داد عزیزی وآندو)بازیکن  نوجوان تیم مجتبی جباری را قربانی ناداوری خود به بهانه نبود قانون کردند!
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری  رهپویان قم ،دربرنامه ستاره ساز دیشب ودربازی حذفی بین حسن سالمی نوجوان خوزستانی تیم مجتبی جباری؛ بازیکن تیم فیروز کریمی در یک حرکت ناجوانمردانه وغیر ورزشی وزشت.حسن سالمی را به شیوه درخت کن گرفت ونگذاشت به بازی خود ادامه دهد اما در کمال ناباوری؛داوران ومربیان این برنامه؛به جای نکوهش کردن این حرکت زشت وغیر اخلاقی؛که معمولا در میادین فوتبال باکارت قرمز واخراج مواجه میشه؛به بهانه اینکه در فوتبال از این حرکت ها زیاد انجام وعادیه وقانونی در برنامه ستاره ساز درجهت برخورد با این گونه حرکت ها نداریم؛به ناحق کاری کردند که اون بازیکنی که اون حرکت ناجوانمردانه را ۳بار در این بازی انجام داده بود.درکمال ناباوری به مرحله بعد صعود کند تا پاداشی به حرکت ناجوانمردانه بازیکن فیروز کریمی در برنامه ستاره ساز داده شود!

درحالیکه اگر عدالت برقرار می شد،می بایستی که حد اقل یک نیمه ای که بازیکن فیروز کریمی به جای بازی با توپ،فن درختکن کشتی را اجرا کرد،بازی تکرار می شد تا عدالت برقرار شده واز ترویج خشونت وبازی ناجوانمردانه در میان آینده سازان فوتبال مملکت جلوگیری می شد.

جالب اینکه این  ۳مربی داور ادعا کردند که در فوتبال از اینگونه حرکت ها مرسوم بوده واشاره کردند به بازی های اروپایی و…درحالیکه اولا در برنامه ستاره ساز بحث بازی رسمی وزمین فوتبال نیست وبحث کشف استعدادهای درخشان فوتبالی آینده سازی هست ودوما اگر این حرکت زشت درختکن در زمین فوتبال اجرا می شد،قطعا با کارت قرمز واخراج بازیکن خاطی مواجه می شد!

متاسفانه در برنامه دیشب ستاره ساز،به جای آموزش اخلاق ومردانگی وجوانمردی به این نوجوانان آینده ساز مملکت،رسیدن به اهداف به هرشیوه ای هرچند غیر اخلاقی وناجوانمردانه به این نوجوانان از طریق این حق خوری آشکار در حق حسن سلامی ،به آموزش گذاشته شد!
امید است که مسئولان  صدا وسیمای کشور   که همواره تلاش در جهت فرهنگ سازی در جهت ترویج اخلاق مداری داشته اند،با بازبینی،تدوین سریع قانون برخورد با این گونه حرکت های غیر اخلاقی در این برنامه، وتکرار بازی وتذکر جدی بازیکن خاطی ،جلوی این ترویج خشونت در فوتبال پایه را بگیرند!چون اینها آینده سازان فوتبال مملکت خواهند بود واگر اینگونه در ابتدای نوجوانی به این حرکات غیر ورزشی آموخته بشوند،چه بسا در هنگام بزرگسالی،آسیب های رفتاری بیشتری به خود وفوتبال ملی در زمین های بازی خواهد زد.

چه خوش گفت آن شاعر:خشت اول گر نهد معمار کج..تاثریا می رود دیوار کج