عضوهیئت رئیسه مجلس:

حجت الاسلام ذوالنوری:قیمت بنزین افزایش نمی یابد.مردم به شایعات توجه نکنند

نماینده قم وعضو هیئت رئیسه مجلس گفت:وضعیت معیشتی مردم آنگونه نیست که تحمل شوک افزایش قیمت بنزین را داشته باشند ومردم خیالشان از این بابت راحت باشد که مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نخواهد داد وبه شایعات توجه نکنند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،حجت الاسلام ذوالنوری نماینده قم وعضو هیئت رئیسه مجلس صبح روز پنجشنبه درنشست صمیمی بامدیران رسانه های استان قم در پاسخ به سوال سردبیر پایگاه خبری رهپویان قم در مورد وضعیت گران شدن بنزین ونان اظهار داشت:وضعیت معیشتی مردم آنگونه نیست که تحمل شوک افزایش قیمت بنزین را داشته باشند ومردم خیالشان از این بابت راحت باشد که مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نخواهد داد وبه شایعات توجه نکنند.
وی افزود:دولت میخواست چنین کاری بکند چون مصرف بنزین بیش ازتوان تولید داخلی رسیده بود وبرای جبران کمبود،ناچار به واردات بنزین آنهم بالیتری یک دلار شده بود که در مقایسه باقیمت بنزین عرضه شده در کشور،چندین برابر گرانتر هست.
اما مجلس باچنین اقدامی مخالفت کرد وپیشنهاد کرد دولت راهکارهای دیگری برای جبران این کمبود امتحان کند مانند فرهنگ سازی مصرف بهینه سوخت،وارد کردن خودروهای باکیفیت دست دوم خارجی،افزایش بزرگراه ها و….
وی گفت:ماباید بریم سراغ مدیریت مصرف سوخت وبریم به سمت افزایش پتروشیمی ها وافزایش توان محصولات پتروشیمی تا ارزش افزوده برمحصولات تولیدی از نفت خام خود داشته باشیم
وی درباره بحث افزایش قیمت نان نیز گفت:قیمت پایین نان باعث شده که هم نانواها ناراضی باشند وهم دولت اما افزایش ناگهانی وبدون ضابطه قیمت نان در نانوایی های دولتی راه حل آن نیست.چون فشار مضاعفی به سبد معیشت قشر ضعیف جامعه وارد میکند.بنابر این مقرر شد این افزایش قیمت برای نانوایان آزاد پز اعمال شود تامردم بادیدن این تفاوت قیمت بانرخ نانوایی های دولتی،بیشتر به صرفه جویی در مصرف نان همت گمارند.
وی در مورد ارتباط ضعیفش بارسانه نیز گفت:بنده علاقه زیادی به اصحاب محترم رسانه داشته ودارم،اما مردم از ما نماینده ها بیشتر عمل انتظار دارند تاحرف!وبرای همین بنده سعی کردم ابتدا عمل کنم بعدش حرف بزنم.
وی افزود:من هرهفته پنجشنبه ها پذیرای مراجعین محترم هستم ومردم عزیز قم هروقت نیاز داشتند بانماینده خودشون ارتباط مستقیم داشته باشند،بنده سالهاست که در این روز درخدمتشان هستم.
وی در پایان در پاسخ به دغده مندی های اصحاب رسانه،برتشکیل کارگروه حل مشکلات مسکن خبرنگاران تاکید کرد وقول پیگیری مستمر حل مشکلات اصحاب رسانه را داد.