جزای نقدی ۲۲ میلیاردی سزای گرانفروشی لاستیک در قم

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت:دستگاههای متولی در امر بازرسی و نظارت، با مراجعه به یک فروشگاه عرضه و توزیع لاستیک در سطح شهر به دلیل گرانفروشی لاستیک تنظیم بازار داخلی مورد رسیدگی وبرخورد قانونی قرار دادند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: پیرو گزارش مردمی طی گشت مشترک تعزیرات قم با همراهی نمایندگان دستگاههای متولی در امر بازرسی و نظارت، با مراجعه به یک فروشگاه عرضه و توزیع لاستیک در سطح شهر به دلیل گرانفروشی لاستیک تنظیم بازار داخلی به ارزش ۲۲,۲۲۰,۳۴۸,۱۰۴ ریال گزارشی تنظیم و مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: با تشکیل پرونده، شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهم، به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته، اتهام گرانفروشی را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را به پرداخت مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۱۰۴ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.