توسط مهرورزان حامیان سالمندان صورت گرفت:عشق ورزی در مهر ورزی

مهرورزان حامیان سالمندان استان قم صبح امروز با حضور در آسایشگاه معلولین و سالمندان انوار آفتاب قم،حماسه از عشق و مهرورزی را رقم زدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم مهرورزان عضو گروه مردمی حامیان سالمندان استان قم، پس از مدتها و قفه به علت کرونا صبح  امروز با حضور پرشور خود در آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب استان قم ضمن بردن شادی به دل سالمندان حماسه‌ای از مهرورزی وعطوفت را رقم زدند.
در این بازدید حضور مردم مهرورز استان قم و اصحاب رسانه و تعداد زیادی اعضای گروه حامیان سالمندان و دانشجویان عزیز رشته خیاطی حماسه ای زیبا رقم زد.
بعد از چندسال دوری از این سالمندان دوست داشتنی،بالاخره وضعیت کرونایی کشور وقم بهتر شد وفرصتی بوجود آمد تا به سالمندان سربزنیم.
وصف این لحظات دوست داشتنی در قلم یک خبرنگار نمیگنجد.اینجا منیت ها رنگ میبازد.عشق ومهرورزی ها چون یک غنچه ای که باحس کردن نم نم بهاری جان میگیرد ومیشکفد،اینجا نیز گل میکند.
خانمها سعی میکنند باعطوفت خود،مهر ومحبت را به این باباهای دوست داشتنی تقدیم کنند.آقایان نیز باتقدیم شادی به این سالمندان،سعی در تزریق انرژی وهیجان به این عزیزان دارند.
مدیریت این مرکز،توسط خانم پور محمدی هست که از وقتی آمدند واین مسئولیت را برعهده گرفتند،آسایشگاه جان تازه ای گرفته.همچنین سپردن سکان هدایت روابط عمومی به جوان خبره وپر تلاش که از اصحاب رسانه نیز هست،آقای جلال بیطرفان نیز مزید برعلت شده تا اشخاص بیشتری برای بازدید از این آسایشگاه مراجعه کنند.
خانم فرخی مدیر گروه مدام درحال سرکشی هست تابرنامه به نحو احسن برگزار شود.
اینجا کسی مهمان نیست،همه میزبان هستند.میزبان دل مهربان این سالمندان ومعلولان عزیز.
همه بامهرورزی وعشق سعی در رقم زدن لحظات شادبرای این عزیزان هستند.
آقای ادیب از کارمندان استانداری قم که از این آسایشگاه به همراه مهر ورزان بازدید کرده در وصف حس وحالش میگوید:خیلی ها وقتی در اینجور اماکن حضور پیدا میکنند،احساس ترحم میکنند،اما بنده این احساس را ندارم ویک احساس احترام وهمبستگی به من دست میدهد.
وی درباره خیرها میگوید:کارخوب وثواب در اینجور اماکن نمود پیدا میکند وخیرها در این شرایط بد اقتصادی،با این کار خود واقعا ایثار میکنند ودست تک تک آنهارا میبوسم.
ترانه خوان گروه ارکست ترانه خداحافظی می سراید تاپایانی باشد بر این بازدید شاد وبیاد ماندنی.
حسین کبابی سردبیر پایگاه خبری رهپویان قم