دکتر زارعیان:

تعرفه‌ها ی مخابرات بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است

دکتر زارعیان گفت: تعرفه‌ها ی مخابرات بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و دیگر نهادهای تصمیم گیر قانونی است.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،دکتر زارعیان در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با بیان اینکه شرکت مخابرات همواره تمامی فعالیت های خود را بر اساس مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد،اظهار داشت: براین اساس، به درخواست شورای رقابت مدارک و مستندات مورد نیاز نظام حسابداری خدمات تلفن ثابت برای سال ۱۴۰۱ را در سریع ترین زمان به این شورا ارسال می کنیم و برای تعرفه فعلی نیازی به این اقدام نبوده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل T دکتر زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به مشکلات کارکنان شرکت مخابرات ایران در موضوع تعرفه به عنوان یک قصه پر غصه در طول ۱۲ سال گذشته گفت : این مسئله هم مانع پیشرفت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم شده و هم اینکه تمام کارکنان و خانواده هایشان را تحت تاثیر قرار داده استوی با بیان اینکه قصه پرغصه تعرفه تلفن ثابت باید تمام شود، گفت: چون اگر مشکلات حوزه تعرفه و توسعه مخابرات حل بشود مخابرات متحول می‌شود و اثرات مثبتی بر زندگی مردم و کیفیت خدمات می‌گذارد.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تعرفه‌های جدید تلفن ثابت بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و مصوبه‌ ‌ی سازمان تنظیم مقررات و ستاد تنظیم بازار اعمال شده است، گفت: شرکت مخابرات همواره تمامی فعالیت های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد، بر این اساس هم مدارک و مستندات مورد نیاز به شورای رقابت ارسال می شود.

دکتر زارعیان گفت: آخرین بار تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۲ در شورای اقتصاد وقت تصویب شد. از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ اتفاقی نیفتاد و از این سال با اجرای طرح همکدی و کاهش درآمد زیان های بیشتری به بخش ثابت وارد شده است.

وی افزود: نهایتا در سال ۹۵ در تعرفه ای که به مخابرات داده شده بود هم ساختار تعرفه تغییر کرد و از پالس به دقیقه تبدیل شد و هم آبونمان هم از مشترکین گرفته میشد که توسط دیوان عدالت اداری حذف و زیان سنگینی به این‌ شرکت وارد شد.

دکترزارعیان گفت: نسبت درآمد با ارزش بازار و هزینه های مخابرات متناسب نیست و هر وقت این دو متناسب با یکدیگر شوند خدمات مخابرات توسعه می‌یابد و این شرکت به مشتریان خدمات بهتری را ارائه می‌دهد.
وی افزود مشترکینی هم که در حال حاضر استفاده ای از خط تلفن ثابت ندارند میتوانند آن را به مخابرات و صنعت ارتباطات کشور به منظور استفاده دیگر هموطنان باز پس دهند.

در این برنامه که اسماعیل شجاعی مشاور رئیس شورای رقابت نیز حضور داشت و مسائل مدنظر شورای رقابت را مطرح می کرد دکتر زارعیان با تشریح روند افزایش نیافتن تعرفه ها گفت: طرح های جبرانی بخشی ازهزینه هم کدسازی علی رغم قول دولت هرگزابلاغ نشد.

معاون تجاری و مشتریان مخابرات اظهار کرد: اگر مشکلات تعرفه ای حل بشود مخابرات متحول می‌شود و اثرات مثبتی برزندگی مردم می‌گذارد.
وی افزود : علیرغم این که همه اذعان داشتند و دارند که مخابرات زیر بنای ارتباطات و اطلاعات است، در دولت یازدهم و دوازدهم کمک شایانی به این صنعت نشد.

دکتر زارعیان در خصوص تاخیر در اجرای تعرفه سال ۴۰۰ گفت: در خرداد ۱۴۰۰ دستورالعمل تعرفه گذاری از طرف شورای رقابت ابلاغ شدو چند ماه بعد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید، که پس از یک پروسه تقریبا یک ساله بالاخره در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید و بعد از آن اجرایی شد.

وی افزود : بر اساس این مدل تعرفه گذاری در تهران ۲۰ هزار تومان در مراکز استان ها ۱۵ هزار تومان و در سایر شهرها ، ۱۰ هزار تومان از مشتریان دریافت می شود که بسته های مکالمه رایگان به آنها داده می شود که به صورت مفصل به مشتریان توضیح داده شده است.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود تعرفه گذاری خدمات رسانی در کمیسیون تنظیم مقررارت انجام شدو در ادامه ستاد تنظیم بازار نیز به صورت قانونی موضوع را ابلاغ کرد که مخابرات نیز بر این اساس عمل می کند.

دکتر زارعیان گفت : تعرفه گذاری خدمات ارتباطی با مشکلاتی مواجه است و در این راستا تمام نهادها باید به این بخش نگاه حمایتی داشته باشند.