تصویب بودجه بر اساس توانمندی‌های شهرداری قم

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم، جزییات و نحوه تصویب بودجه 1402 شهرداری قم را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از شهر نیوز، حسین صابری با اشاره به نگاه تحولی مدنظر شورای اسلامی شهر در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری قم، اظهار داشت: برای نخستین بار و ناظر به توانمندی که در شهرداری قم وجود داشت، بودجه دریافتی شهرداری قم برای سال مالی آینده به میزان ۵۴ درصد افزایش پیدا کرده و به عدد ۸۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال مصوب و ابلاغ گردید.

وی با بیان اینکه کمیسیون‌های مختلف شورای شهر در خصوص این بودجه به جهت تغییرهایی زیادی که داشت، ورود جدی داشتند، ابراز کرد: تمام کمیسیون‌ها بیش از پنج یا شش جلسه فوق‌العاده را مخصوص بودجه تشکیل دادند و با نگاه جامع به تمامی مأموریت‌های شش‌گانه در حوزه‌های مختلف در مسیر توسعه شهری با پیوست عدالت محور در تمامی محلات و مناطق برای نخستین بار بودجه شهرداری به میزان قابل‌توجهی در شورای اسلامی شهر تغییر پیدا نمود.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: جمع کل درآمدها از ۳۵ هزار میلیارد ریال به ۴۷ هزار میلیارد ریال رسید که در مجموع ۹۳ درصد رشد پیدا کرد.
وی همچنین افزایش جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای از ۲۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال به ۲۴ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال را موردتوجه قرار داد و گفت: جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی نیز از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسید که البته در این بخش ۹ درصد کاهش داشته‌ایم.
صابری ادامه داد: در همین راستا در کمیسیون برنامه‌وبودجه از عدد پیشنهادی سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به هفت هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال و سه هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال تغییرات داشتیم که شامل ۲ ردیف افزایشی، یک ردیف کاهشی و یک ردیف حذفی است
به گفته وی، در کمیسیون خدمات شهری نیز، هزینه‌ها از ۴۰۱ میلیارد ریال به ۶۰۹ میلیارد ریال که مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال تغییر، همچنین ۱۲ مورد ردیف افزایشی، ۱۷ مورد ردیف جدید، یک مورد حذفی و سه مورد کاهشی را داشته‌ایم.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: در کمیسیون شهرسازی از چهار هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال به ۱۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال افزایش رسیدیم و تغییرات هفت هزار و ۳۹۶ میلیارد ریالی، ۲۶ مورد افزایشی، ۱۸ مورد ردیف جدید و هشت مورد هم‌ردیف کاهشی داریم.
وی با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات در بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به کمیسیون عمران و حمل‌ونقل است گفت: این تغییرات از هشت هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال به ۱۴ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال و به مبلغ پنج هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال است.
صابری با بیان اینکه این بخش، ۶۷ ردیف افزایشی، ۸۶ ردیف جدید، پنج ردیف حذفی و ۱۰ ردیف هم کاهشی است، ادامه داد: در کمیسیون فرهنگی نیز از ۱۴۵ میلیارد ریال به ۴۹۵ میلیارد ریال، تغییر ۳۵۰ میلیارد ریالی و پنج ردیف افزایشی را شاهد هستیم که در مجموع ۱۱۲ ردیف افزایشی، ۱۲۱ ردیف جدید، هفت مورد حذفی و ۲۲ مورد هم کاهشی است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه در خصوص تباصر نیز مواردی را اعلام کردیم که لحاظ شود، گفت: ۱۸ مورد تبصره ضمیمه بودجه بررسی، و در کمیسیون برنامه‌وبودجه با کمی تغییرات مصوب شد، اما حدود ۷۰ تبصره‌ای که به کمیسیون برنامه‌وبودجه ارجاع شده بود، درنهایت با تصویب ۱۴ مورد آن، در جلسه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و تغییرهایی ذیل آن حاصل شد.