تاکیدنائب رئیس شورای اسلامی شهر قم بر نقش بی‌بدیلی شوراها درحفظ محیط‌زیست شهرها

طلایی با تأکید بر نقش بی‌بدیلی شوراها در حفظ محیط‌زیست شهرها گفت: امروز مهم‌ترین گرداننده شهرها مدیریت شهری بوده و در بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی نیز تأثیر بسیاری دارد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلایی با بیان جایگاه شوراها در تعیین سیاست‌های کلی شهرها و راهبری مسائل مهم در حوزه شهری اظهار داشت: امروز مهم‌ترین گرداننده شهرها شوراها و مجری پروژه‌های مهم شهرداری‌ها هستند که در کنار هم شهر را مدیریت و راهبری می‌کنند.
وی ۷۰ درصد جمعیت کشور را ساکن شهرها اعلام کرد و افزود: امروز ۱۲۰۰ شورای شهر در کشور به حل مسائل شهرنشینی می‌پردازد و این امکان را دارد بسیاری از چالش‌های زندگی شهرنشینی مانند مسائل محیط‌زیستی را حل کند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم به مسائل مربوط به پسماند، آلودگی هوا و فاضلاب شهری اشاره و بیان کرد: با بررسی قوانینی مانند قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند به این نتیجه می‌رسیم که بخش مهمی از بندهای و تبصرهای این قوانین مربوط در ارتباط مستقیم با مدیریت شهری است.
وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کنیم که شوراها با تصویب برنامه‌های راهبری شهرداری‌ها و تصویب بودجه و تعیین بندهایی مشخص در بهبود محیط‌زیست شهری در مسائلی مانند تفکیک زباله، توسعه فضای سبز، بهبود مصرف انرژی و توسعه فرهنگ شهروندی نقش بی‌بدیلی دارند.
طلایی اثرگذاری شوراهای شهر را تصویب قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی را نیز یادآور شد و گفت: شوراها از پشتوانه رأی مردم برخوردار هستند و این قدرت رایزنی را دارند که در تصویب قوانین و تدوین آیین‌نامه‌های زیست‌محیطی با مجلس شورای اسلامی هم‌افزایی داشته باشند.
وی در پایان بر بهبود شرایط شهرها با اجرای مدیریت یکپارچه تأکید کرد و افزود: البته عملکرد شوراها در افزایش قدرت و اختیارات آن‌ها بسیار تأثیرگذار بوده و باید شورا به‌گونه‌ای عمل و سیاست‌گذاری کند که امکان کم کردن اختیارات و کاهش قدرت این نهاد مردمی به وجود نیاید.