برگزاری مانور کشوری تب کریمه کنگو در نیشابور

مانور کشوری تب کریمه کنگو به صورت پایلوت در نیشابور طی اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

دکتر علی سلیمانی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور گفت: شهرستان نیشابور به عنوان شهر پایلوت برای برگزاری مانور کشوری تب گریمه کنگو انتخاب شده است تا سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط در صورت بروز بیماری آمادگی لازم جهت برخورد با آنرا در دو حوزه دامی و انسانی داشته باشند .

وی افزود: بیماری تب کریمه کنگو یک بیماری خطرناک مشترک بین انسان و دام می باشد که از راه کنه های آلوده به دام منتقل می شود و انسان‌ها نیز با مصرف گوشت لاشه های آلوده که مراحل پیش سرد را طی نکرده اند، ذبح غیر مجاز دام و له کردن کنه ها با دست، به این بیماری مبتلا می شوند و اگر تشخیص بیماری به تاخیر بیافتد منجر به مرگ فرد مبتلا خواهد شد .

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور کشتار غیر مجاز دام در حاشیه شهرها و جاده ها را مهمترین تهدید بهداشتی برای بیماری‌های مشترک بویژه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو عنوان کرد و خواستار همکاری و حرکت همگانی دستگاه‌ها، مخصوصا مراجع قضایی و نیروی انتظامی برای مبارزه با این پدیده شد و متذکر گردید؛ مردم برای خرید گوشت کشتارگاهی با لیبل و مهر بهداشتی دامپزشکی از مراکز مجاز، اقدام نمایند.

به گفته دکتر سلیمانی مقرر گردیده، مانور دور میزی و سپس مانور عملیاتی با مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیشابور در اردیبهشت ماه سال جاری در نیشابور برگزار شود .

خبر از :زهرا خانی