برگزاری جشن ۲۲بهمن در آسایشگاه معلولان ابن الرضا

مهرورزان حامیان سالمندان ،همزمان با یوم الله ۲۲ بهمن،پس از حضور در راهپیمایی،در مرکز سالمندان ابن الرضا حاظر شده وشادی های خود را در این روز فرخنده.با این عزیزان تقسیم کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،همزمان با روزهای پایانی ایام الله دهه فجر،اعضای گروه مردمی مهرورزان حامیان سالمندان،پس ازمشارکت در راهپیمایی ۲۲بهمن،در آسایشگاه خیریه معلولان ابن الرضا حضور یافته وجشن شادی برای این دختران براه انداختند.
به همراه آقایان وخانمهای عضو گروه مهرورزان وارد آسایشگاه دختران معلول ابن الرضا میشویم،آقای موسوی مدیر این مجموعه بارویی گشاده به استقبال وخوش آمد گویی میپردازد واعضا را به سمت محل برگزاری جشن۲۲بهمن رهنمود می سازد.
اینجا هرکس به نحوی سعی در شاد کردن دل این بانوان معلول را دارد.اینجا منیت ها رنگ می بازد.اینجا فقط زبان عشق ومحبت ،جان میگیرد.
ترنم آوای دلنواز آقای صالحی خواننده مهربون گروه،دلها را به طرب وامیدارد.
خانم فرخی،مدیر گروه مدام درحال سرک کشیدن هست تاکم وکاستی درکار نباشه.
خانمهای گروه میان خانمهای معلول رفته وشادی را باآنان تقسیم میکنند.
آقایان گروه نیز یک دسته برای خود راه انداخته ونوای طرب وشادی را براه انداختند.
اینجا احساس غریبی نمیکنی.احساس خودمانی میکنی.اینجا عشق.محبت.نوع دوستی و..باهم عجین شده تایک اکسیری از محبت ومهر ورزی خلق شود.
ای عشق کمی آرام گام بردار تا من خسته دل بتوانم همره خوبی باشم.
حسین کبابی،۲۲بهمن ۱۴۰۲