برگزاری جشن عیدقربان درکنار نیاز مندان

مهرورزان حامی سالمندان،باحضور در آسایشگاه خیریه دختران ابن الرضا،جشن عید قربان را با آنان برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،اعضای گروه مردم نهاد مهرورزان حامیان سالمندان،روزجمعه باحضور در آسایشگاه خیریه دختران ابن الرضا،بابرگزاری جشن وتقدیم هدایا،شادی روز عید قربان را با آنان تقسیم کردند.
عاطفه فرخی مدیر این گروه درگفتگو باسردبیرپایگاه خبری رهپویان قم با اشاره به اهداف این گروه مردمی،اظهار داشت:ما چندسال است که به صورت خودجوش یک گروه مردمی تشکیل دادیم باهدف خدمت به سالمندان ومعلولین وطی این سالها.توانستیم درحد توان.کمکهایی به این مجامع عرضه کنیم.
وی لذت خدمت را به این قشر وصف ناشدنی بیان کرد وخاطرنشان کرد:بنده همواره به این افراد به عنوان هدیه خداوند نگاه کرده ومیکنم واعتقاد دارم کمک کردن به اینگونه افراد،سوای اجر معنوی که دارد،خیرات آن در زندگی افراد کمک دهنده قابل مشاهده است.
موسوی،رئیس این مرکز نیز با اشاره به اینکه این آسایشگاه توسط بخش خصوصی اداره میشود واز تنگناهای زیادی رنج میبرد،اظهار داشت:ما در این آسایشگاه از دختران وبانوان معلول نگهداری میکنیم ومتاسفانه چون ما در بعد تبلیغات توان چندانی نداریم،در زمینه جذب کمکهای مردمی بشدت در مضیقه هستیم واز مردم خیر ونوع دوست تقاضامندیم که در این راه کمک حال ماباشند.
شایان ذکر است که این آسایشگاه در بلوار پیامبر اعظم نرسیده به جمکران واقع شده است که به میدان آل یاسین که رسیدید.دوبرگردان به سمت حرم مطهر میکنید وفرعی کنارعمود۱۱به سمت آن میروید.