بازدید گروه مهرورزان حامیان سالمندان از آسایشگاه خیریه انوار آفتاب

مهرورزان گروه مهرورزان حامیان سالمندان ونیازمندان،از آسایشگاه خیریه انوار آفتاب قم بازدید کرده وساعات خوشی با آنان گذراندن.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،در این مراسم که باهماهنگی خوب جلال بیطرفان روابط عمومی محترم این مجموعه صورت گرفت،بیش از۵۰عضو این گروه مردمی،باحضور در این آسایشگاه،لحضات شادی را برای آنان رقم زدند.
با اعضای مهر ورز گروه ساعت ۴عصر قرار میگذاریم.همگی زن ومرد.کوچک وبزرگ جلوی درب آسایشگاه حاظر میشوند.
اینجا از ریا وتکبر خبری نیست،اینجا منیت ها عددی نیست،اینجا عشق وصفا حاکم است.
عشق به مهر ورزی ودلدادگی وتعبیر آن به حس خوب وحال خوب.
وارد آسایشگاه میشویم.خواننده خوش صدای گروه، استاد صالحی عزیز درحال آواز خواندن است ودلهای مددجویان ساکن در آنجا را به طرب وامیدارد.
هرکس به نحوی سعی در بردن شادی به دل ساکنین آنجا دارد.چون اعتقاد دارند که بردن حس خوب،حال خوب برمیگرداند.
برخی از اعضای به همراه مددجویان به شادی میپردازند.برخی برای آنها دست میزند و…
خلاصه هرکس دوست دارد میزبان خوبی برای دلهای معصوم وخسته آنان باشد.
نسیم ملایمی می وزد ودل مرا هوایی میکند.
یاد این ابیات شعر میوفتم:
کاش می شد بر جدایی خشم کرد / شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد

کاش می شد خانه ای از مهر ساخت / مهربانی را در آن سرمشق کرد

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم، یا که در خویش شکستیم صدایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم

مهربانی صفت بارز عشاق خداست، یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم.
حسین کبابی