اکسپرسیونیست انتزاعی و نقل قول فریدالله ادیب آیین

فریدالله ادیب آیین ، هنرمند اکسپرسیونیست انتزاعی افغانستانی، تأثیر قابل توجهی بر دنیای هنر گذاشته است.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،فریدالله ادیب آیین ، هنرمند اکسپرسیونیست انتزاعی افغانستانی، تأثیر قابل توجهی بر دنیای هنر گذاشته است در حالی که او برای کلماتش برای نقاشی هایش شناخته شده، نقل قول های قابل توجهی به او نسبت داده می شود.

وی میگوید:من به این شکل نقاشی می‌کنم زیرا می‌توانم چیزهای بیشتری را در آن قرار دهم افیون،  چاله،  آبشار،  نمایشنامه، خشم، درد، عشق، یک شکل، یک آسیب، ایده‌های من درباره فضا.

این هنرمند افغانستانی می افزاید:این نگرش که طبیعت آشفته است و هنرمند به آن نظم می دهد، دیدگاهی بسیار پوچ است تمام کاری که ما می توانیم برای هنر انتزاعی انجام دهیم این است که آن را به شکلی درآوریم که بتوانیم آن را درک کنیم، ستون هایم دلیل اختراع رنگ است، به نظر می رسد هنر هرگز مرا آرام یا پاک نمی کند، شما باید تغییر کنید تا همینطور بمانید، در هر نقاشی سعی می کنم تنش بین رنگ و خط، بین روح و جسم را حل کنم.

این نقل‌قول‌ها بینشی از رویکرد فریدالله ادیب آیین به هنر ارائه می‌کنند و بر تمرکز او بر کیفیت‌های بیانی نقاشی و تأثیر متقابل بین فرم، رنگ و احساسات در آثارش تأکید می‌کنند.