انتصاب رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه قم

طی حکمی از سوی مهندس حاج عینی مدیر مخابرات منطقه قم رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه قم منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه قم آقای مهندس حاج عینی مدیر مخابرات منطقه قم طی حکمی آقای سعید عزیزاللهی را بعنوان رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه قم […]

طی حکمی از سوی مهندس حاج عینی مدیر مخابرات منطقه قم رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه قم منصوب شد.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه قم آقای مهندس حاج عینی مدیر مخابرات منطقه قم طی حکمی آقای سعید عزیزاللهی را بعنوان رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه قم انتخاب کردند.
آقای مهندس حاج عینی در این حکم تاکید کرد باید گامهای بلندتری در راستای ارتقاء روابط عمومی ، همچنین پیشبرد امور و تحقق اهداف بویژه چشم انداز، ماموریت و استراتژی در مخابرات منطقه قم برداشته شود.

کاهش زمان انتظار مشترکین ۱۱۸ قم
با تلاش و همت همکاران در مخابرات منطقه قم زمان انتظار مشترکین اطلاعات تلفنی ۱۱۸ قم به حداقل رسید.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه قم با همت و کوشش همکاران مخابرات منطقه قم حداقل زمان انتظار در سامانه ۱۱۸ قم از ۳۱ ثانیه به ۲۴ ثانیه کاهش یافت.
با ایجاد گزینه یک و دو ، در زمان پاسخگویی اپراتورهای ۱۱۸ قم سرعت پاسخگویی کارکنان ۱۱۸ قم به حداقل زمان خود رسید.
شایان ذکر است کلید یک در این سامانه مربوط به تلفنهای ضروری استان و کلید دو مربوط به پاسخگویی توسط اپراتور می باشد.

راه اندازی مرکز تماس نظرسنجی مشتریان (happy call)
به همت همکاران اداره بازاریابی و مدیریت تجاری مرکز تماس نظرسنجی مشتریان مخابرات منطقه قم راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه قم این مرکز با هدف حفظ و نگهداری مشتریان اینتنرت مخابرات و بمنظور حفظ سهم بازار و توسعه آن ایجاد شده است.
گفتنی است از دیگر اهداف مرکز تماس نظرسنجی مشتریان (happy call) حفظ و نگهداری مشتریان ویژه (vip) نظرسنجی از مشتریان ویژه و ارتقاء بستر ارتباطی مشتریان vip به بسترهای با سرعت و کیفیت بالاتر مثل فیبر نوری و نظرسنجی از دایری های جدید اینترنت مخابرات ، در راستای بهبود کیفیت سرویس ارائه میباشد.

عملیات کابل برگردان مرکز شهید بهشتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل، مرکز بهشتی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱آغاز می شود

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه قم با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان ، در خیابان امام كوچه ۵۰ الي ۵۴ و ۴۵ از ساعت ۶صبح روزیکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱به مدت ۷۲ساعت با اختلال و قطع تلفن ثابت همراه است