آموزش های قرآنی باید باکمترین هزینه باشد/آرزوی دیدن رهبر معظم را داریم

نوجوان حافظ ۱۵جزء قرآن گفت:چرا باید دریافت آموزش های قرآنی  توام با هزینه های گزاف باشد به طوری که خیلی از خانواده های نیازمندی که کودکان مستعد در حفظ وفراگیری قرآن دارند به علت همین هزینه های بسیار بالا که برخی از مؤسسات قرآنی از آنها درخواست می کنند،از وارد کردن کودکان خود در این […]

  • نوجوان حافظ ۱۵جزء قرآن گفت:چرا باید دریافت آموزش های قرآنی  توام با هزینه های گزاف باشد به طوری که خیلی از خانواده های نیازمندی که کودکان مستعد در حفظ وفراگیری قرآن دارند به علت همین هزینه های بسیار بالا که برخی از مؤسسات قرآنی از آنها درخواست می کنند،از وارد کردن کودکان خود در این بخش خود داری کنند؟

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،نازنین حدادی نوجوان حافظ ۱۵جزء قرآن که به همراه خانواده خود در دفتر پایگاه خبری رهپویان قم حاضر شده بود اظهار داشت:چرا باید دریافت آموزش های قرآنی  توام با هزینه های گزاف باشد به طوری که خیلی از خانواده های نیازمندی که کودکان مستعد در حفظ وفراگیری قرآن دارند به علت همین هزینه های بسیار بالا که برخی از مؤسسات قرآنی از آنها درخواست می کنند،از وارد کردن کودکان خود در این بخش خود داری کنند؟

این بخشی از صحبت ها وگلایه یک دختر نوجوان نابغه ایرانی در حفظ کلام وحی بود که به همراه برادر ۱۳ساله خود که او هم حافظ ۱۳جزء قرآن بود به همراه خانواده .

ماجرا زمانی آغاز شد که درهنگام عزیمت به نمایشگاه مطبوعات ،با این دختر نوجوان نابغه قرآنی درطول مسیر آشنا شده واز نحوه آموزش اون توسط مادر پرتلاش وسخت کوش خود وتحمل سختی ها ومشقت های فراوان که منجر به هجرت آنان از شهرستان بروجرد به قم شد و..،آشناشدم ومارا بر آن داشت که یک قراری با آنها گذاشته وپای حرفهای شیرین این زبان های ناطق وحی بنشینیم.

در ابتدا مادر به همراه پسر خردسال ودختر نوجوان خود وارد دفتر ما میشوند.از بدو ورود ،خود را بامادری می بینم که عزم واراده از چشمانش می بارید وانگار خداوندمهربان ،مهربانی خود را در وجود این مادر تداعی کرده بود تا باعزمی راسخ به تربیت دوفرشته کوچک حافظ ۱۳و۱۵جزء قرآن بپردازد.

پس از او ،پدر وپسر ۱۳ساله خود نیز وارد میشوند که در چهره پسر خردسال گرچه شیطنت یک کودک موج میزند،اما روحانیت وعرفانیت همراه داشتن کلام وحی در قلب یک انسان  نیز موج میزد .

پدر نیز که به خاطر پیشرفت دوکودک خود از تمام کار وزندگی خود در شهر ودیار خود دل کنده وکوچ به یک شهر غریب را وتحمل درد ورنج های فراوان به جان خریده بود،مانند یک کوه استوار(که خاصیت پدران ما به شمار می رود) پشت دوفرزند خود ایستاده صحبت های خود را اینگونه آغاز  می کند:من علاقه زیادی به کلام وحی بویژه قرائت استاد غلوش داشتم وآرزو داشتم که یک روزی درخانه خود نیز این کلام نورانی همواره خوانده شود که به همت وتلاش همسر مهربان وپرتلاشم این کار محقق شد.

محمد حدادی می گوید:متاسفانه مربیان قرآنی ما در بروجرد به علت نداشتن علم کافی در این زمینه،از روش های غیر صحیحی در آموزش قرآنی بهره میگیرند که باعث فراری دادن بچه های علاقمند به فراگیری علوم قرآنی در رشته حفظ میشوند!

برای آموزش دوکودک خوداز یک روش غلط آموزشی بهره میگرفتند مثلا عنوان می کردند که برای درزمینه حفظ نباید ازکسی تقلید کنید ویانوار گوش کنید واین درحالی بود که این گفته اصلا درست نبود وهمین باعث شد که کلی در زمان بندی آموزشی کودکان خود عقب بیوفتیم.

تا اینکه با یک فرشته نجاتی بنام استادمرادی که از استادان وداوران برجسته قرآنی بود آشناشدیم ویک نقطه عطف در شیوه آموزشی فرزندان خود بوجود آمد وپس از آنکه فرزندانم توانستند رتبه های اول استانی بدست آورند وحتی به مسابقات کشوری نیز راه یابند،مسئولان آموزش وپرورش به ما پیشنهاد دادند که برای ادامه پیشرفت کودکان خود درحوزه حفظ قرآن به شهرهای برزگتر مانند،تهران،قم ومشهد برویم وما قم را انتخاب نمودیم وهم اکنون دوسالی است که در قم اقامت کردیم اما گرچه برخی از متولیان حوزه قرآنی در هنگام گرفتن امتحان از پسر۱۳ساله ام ،آن را یک استعدادی درخشان در حفظ  وقرائت قرآن دانستند اما در زمینه حمایت تاکنون هیچ دست یاری به سوی ما دراز نشده است.

وی می افزاید:به متولیان حوزه قرآنی کشور پیشنهاد می کنم که برای آموزش های قرآنی در شهرستان ها حتماباوسواس بیشتر از اساتید خبره در این زمینه  بهره گیرند تا موجب ازبین رفتن استعداد های درخشان قرآنی در شهرستان ها نشوند.

بانو گودرزی مادر این دوفرشته قرآنی نیز که باسعی وتلاش فراوان توانست پسر بازی گوش خود ودختر خودرا به حفظ وقرائت قرآن تشویق کند وسهم بسزایی در شکل گیری قالب ایمانی این دوکودک داشت نیز می گوید:مایک خانواده عادی بودیم که هیچ کدام ما دروس مذهبی وحوزوی وحتی قرآنی نگذرانده بودیم وتنها عشق به قرآن در وجود ما موج میزد واین باعث شد که من به شیوه خودم پسر بازی گوش خودم درحالیکه ۵سال بیشتر نداشت،درحین بازی به تکرار جملات قرآنی تشویق کنم وباتوجه به اینکه همواره صدای دلنشین قرائت قرآن همواره در منزل ما پخش می شد،هردوفرزندم با قرآن انس والفت گرفتند.

وی میگوید:پسرم در سن ۶سالگی ودرحالیکه اصلاخواندن ونوشتن را بلد نبود،به راحتی تمامی سوره های قرآن را باصوت میخوند،انهم کلمه به کلمه واز خود کتاب وحی واین درحالی بود که نوشته های هیچ کتابی را به جز نوشته های قرآن نمی توانست بخواند!

پس از آن پسرودخترم به یک دوره آموزش روخوانی بردم که پسرم دوره ۱۱ماهه را ۵ماهه تمام کرد ودخترم نیز همین دوره را دوهفته ای تمام کرد ویاد گرفتند.

پسرم حسین از۶سالگی ودخترم نازنین از۸سالگی کار حفظ قرآن را آغاز کردند وهم اکنون پسر۱۳ساله ام ۱۳جزء ودختر۱۵ساله  ام ۱۵جزء قرآن حفظ هستند ودر صورت حمایت متولیان مربوطه،امیدوارم که هرچه زودتر حافظ کل قرآن شوند.

وی می گوید:در ابتدا ما به علت شیوه های متعدد وگاها غلط آموزشی برخی ازمربیان،نزدیک بود از ادامه دادن دلسرد شویم تا اینکه خدا یک معجزه ای بنام استاد مرادی در مسیر ما قرار داد که منجر به یک تحول عمده در زندگی وآموزش کودکان خود بوجود آورد وبا شیوه های آموزشی صحیح خود وبدون دریافت حتی یک ریال پول،یک جهش در آموزش فرزندانم بوجود آورد وهنوز هم از نصایح دلسوزانه آموزشی وی بهره می بریم.

وی می افزاید:برای حفظ قرآن در میان فرزندان یک خانواده،نیازمند تلاش بی وقفه وطاقت فرسا است که من وهمسرم آن را به جان خریدیم.

نازنین می گوید:استاد مرادی برای ما ثابت کرد که معلمی واقعا شغل انبیاست وبرخلاف خیلی از استادان این رشته که برای هرکلاس خود مبالغ زیادی میگیرند واز توان برخی از خانواده های نیازمند خارج است ،استاد یک فرشته به تمام معنا است که از یک شیوه منحصر به فرد در آموزش بهره میگیرد وبا گفتن داستان ها وشوخی های مرتبط با درس،وبه کار بردن روشهای روان شناسی مناسب،باعث می شود که در هنگام درس هرگز احساس خستگی نکنید.

حسین نیز می گوید:من با اینکه پسرم ودر سن خودم شیطنت وبازی گوشی موج میزند،درکلاس آقای مرادی هرگز احساس خستگی نمیکردم واستاد نقش بسیار زیادی در شکل گیری من وخواهرم داشت.

بانو گودرزی مادر این دوفرشته قرآنی در ادامه می گوید:دوساله که برای پیشرفت بچهایم در حوزه قرآنی به قم آمدیم ،وبه خیلی از مؤسسات آموزش قرآنی مراجعه کردیم که متاسفانه از ما درخواست پول های کلان برای شهریه خواستند که از توان مالی ما خارج بود.اما مدتی پیش از طریق آقای کبابی با حاج آقا فاطمیان مدیر اوقاف ناحیه دو قم آشنا شدیم وقول هایی در جهت حمایت به ما دادند .

آرزوی دیدن مهربان ترین پدر دنیا را داریم

نازنین وحسین از تنها آرزوی خود سخن می گویند ومی افزایند:تنها آرزوی ما دیدن روی ماه ونورانی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) است که سالها این آرزو در دل خود تبدیل به حسرت شده است وامیدواریم هرکس گزارش مارا میخواند در این راه مارا یاری کند.

کم کم عقربه های ساعت  به پایان خود نزدیک میشوند وهرکدام ازما به ساعت خود نگاه می کنیم تا پایانی باشد برگفتگوی ما.گرچه نشستن پای صحبتهای راویان کلام وحی بسی شیرین ودلچسب است ،اما هر آغازی ،پایانی هم دارد وبناچار از این دوفرشته کوچک وپدر ومادرشان خدا حافظی می کنیم به امید آنکه افرادی که این گزارش را می خوانند دست یاری به سوی این عزیزان حدادی وحدادی های دیگر درازنموده تا ماشاهد رشد وشکوفایی هرچه بیشتر فرهنگ قرآنی در دولت عش آل محمد (ص) باشیم.

 

عناوین نازنین وحسین حدادی:

نازنین حدادی: کسب رتبه اول مسابقات طرح نور ملی در سال های ۹۲ و ۹۳ و ۹۴.
کسب رتبه اول مسابقات حفظ ویژه استان لرستان در سال تحصیلی ۹۴/۹۵
کسب رتبه اول مسابقات حفظ ویژه استان قم در سال۹۵/۹۶ و راهیابی به مسابقات کشوری حفظ.

حسین حدادی : کسب رتبه اول حفظ ویژه استان لرستان در سال ۹۴/۹۵.
کسب رتبه اول مسابقات دانش آموزی در سال های ۹۴‌ ، ۹۵ ، ۹۶.
کسب رتبه اول مسابقات اوقاف در سال۹۴/۹۵ و راهیابی به مسابقات کشوری.
کسب رتبه اول مسابقات حفظ ویژه ناحیه ۱ قم در سال ۹۵/۹۶.

شماره تماس پدرخانواده محمد حدادی :۰۹۱۶۸۶۵۸۴۹۹

گزارش از حسین کبابی