اخبار بانک کشاورزی:

پرداخت بیش از ۴۵۰میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری در استان قم

درراستای اجرای قانون حمایت ازخانواده و بمنظورترویج وتوسعه سنت ازدواج وهمچنین جوانی جمعیت ،از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه مبلغ 459میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به خانواده های قمی توسط بانک کشاورزی استان پرداخت شد .

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی استان قم ،تسهیلات فوق الذکر به تعداد ۱۰۵۸فقره طی مدت مذکور تامین و پرداخت شده ،که دراین خصوص ۱۰۰درصد برنامه ابلاغی ماهانه محقق شده است.

پرداخت بیش از۱۰۰ ميليارد ريال تسهيلات مکانیزاسیون کشاورزی توسط بانك كشاورزي استان قم

بانک کشاورزی . از ابتدای سال ۱۴۰۱تا پایان دی ماهمبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی جهت خرید ماشین آلات وادوات کشاورزی به متقاضیان و بهره برداران بخش کشاورزی دراستان پرداخت شده است.
همچنین این گزارش می افزاید ، این میزان تسهیلات طی مدت مذکور به تعداد ۲۴ فقره بوده ،که توسط مدیریت بانک کشاورزی استان قم تامین وپرداخت شده است.

پرداخت بيش از۱۴۰میلیارد ريال تسهيلات قرض الحسنه اشتغالزایی توسط بانک کشاورزي استان قم

بانک کشاورزي دراستان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاپایان دی ماه ، بیش از ۱۴۸ميليارد ريال براي ايجاد طرح های اشتغالزایی تسهيلات پرداخت کرده است.
براساس این گزارش ، طی مدت ذکر شده به ۱۶۷نفر از معرفي شدگان ازسوي سازمانهاي ذيريط نظيراداره کل کار و اموراجتماعی، كميته امداد امام خميني (ره) وسازمان بهزیستی درقالب طرحهای خوداشتغالی و مشاغل خانگی تسهیلات فوق الذکردر جهت ایجاد اشتغال وکارآفرینی پرداخت شده است .

پرداخت بیش از ۱۳۳۱۰میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان قم
ازابتدای سال ۱۴۰۱تا پایان دی ماه بیش از۱۳۳۱۰میلیارد ریال تسهیلات به تعداد ۸۸۱۲ فقره به متقاضیان و واجدین شرایط پرداخت نموده است.طی مدت مذکور در بخش تسهیلات غیر تکلیفی مبلغ ۱۱۱۵۳ میلیارد ریال به تعداد ۸۴۹۰ فقره و همچنین از محل وجوه اداره شده مبلغ ۲۱۵۷ ميليارد ریال به تعداد ۳۲۲ فقره بوده است.
همچنین این گزارش می افزاید از مجموع تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی به واحدهای زراعی و باغات استان مبلغ ۲۳۴۸ میلیارد ریال به تعداد ۱۲۷۰ فقره، دربخش دام وطیوروآبزیان مبلغ ۵۴۵۱ میلیارد ریال تسهیلات به ۳۰۰۵ فقره دربخش تسهیلات قرض الحسنه تعداد ۱۶۶۸فقره بمبلغ ۱۳۳۵میلیارد ریال وهمچنین در بخش خدمات کشاورزی ،صنایع دستی وقالی بافی مبلغ ۲۰۵۳میلیارد ریال به تعداد ۵۸۰ فقره پرداخت شده است.

پرداخت بیش از ۸۹۰میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
بمنظورترویج وتوسعه سنت ازدواج ،از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه مبلغ ۸۹۸میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان قمی توسط بانک کشاورزی استان پرداخت شد .
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان قم ،تسهیلات فوق الذکر به تعداد ۶۳۷نفر از جوانان طی مدت مذکور تامین و پرداخت شده ،که دراین خصوص ۱۰۰درصد برنامه ابلاغی ماهانه محقق شده است.