تقسیم مهرورزی در عشق ورزی

مهرورزان حامیان سالمندان استان قم عصر امروز با حضور در آسایشگاه معلولین و سالمندان انوار آفتاب قم،حماسه از عشق و مهرورزی را رقم زدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم مهرورزان عضو گروه مردمی حامیان سالمندان استان قم، پس از دوسال و قفه به علت کرونا عصر امروز با حضور پرشور خود در آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب استان قم ضمن بردن شادی به دل سالمندان حماسه‌ای از مهرورزی وعطوفت را رقم زدند.
در این بازدید حضور مردم مهرورز استان قم و اصحاب رسانه ومهدی ملاک بازیگر قمی سریال نجلا و تعداد زیادی اعضای گروه حامیان سالمندان و دانشجویان عزیز رشته روان شناسی دانشگاه آزاد قم،حماسه ای زیبا رقم زد.
بعد از چندسال دوری از این سالمندان دوست داشتنی،بالاخره وضعیت کرونایی کشور وقم بهتر شد وفرصتی بوجود آمد تا به سالمندان سربزنیم.
وصف این لحظات دوست داشتنی در قلم یک خبرنگار نمیگنجد.اینجا منیت ها رنگ میبازد.عشق ومهرورزی ها چون یک غنچه ای که باحس کردن نم نم بهاری جان میگیرد ومیشکفد،اینجا نیز گل میکند.
خانمها سعی میکنند باعطوفت خود،مهر ومحبت را به این باباهای دوست داشتنی تقدیم کنند.آقایان نیز باتقدیم شادی به این سالمندان،سعی در تزریق انرژی وهیجان به این عزیزان دارند.
مدیریت این مرکز،خانم پور محمدی نیز از اینکه میبیند سالمندان اینگونه به وجد آمده اند،ابراز رضایت وخوشحالی میکند ومیگوید:بالاخره اینها نیز نیاز به شادی دارند.
خانم فرخی مدیر گروه مدام درحال سرکشی هست تابرنامه به نحو احسن برگزار شود.
اینجا کسی مهمان نیست،همه میزبان هستند.میزبان دل مهربان این سالمندان ومعلولان عزیز.
همه بامهرورزی وعشق سعی در رقم زدن لحظات شادبرای این عزیزان هستند.
مهدی ملاک بازیگر قمی سریال نجلا که در این برنامه نیز حضور دارد،حس خودرا اینگونه بیان میکند:بنده برای دومین بار است که از این آسایشگاه بازدید میکنم وتغییر وتحول مثبت را کاملا در مدیریت جدید حس میکنم.
وی می افزاید:خیلی ها وقتی در اینجور اماکن حضور پیدا میکنند،احساس ترحم میکنند،اما بنده این احساس را ندارم ویک احساس احترام وهمبستگی به من دست میدهد.
ملاک درباره خیرها میگوید:کارخوب وثواب در اینجور اماکن نمود پیدا میکند وخیرها در این شرایط بد اقتصادی،با این کار خود واقعا ایثار میکنند ودست تک تک آنهارا میبوسم.
ترانه خوان گروه ارکست ترانه خداحافظی می سراید تاپایانی باشد بر این بازدید شاد وبیاد ماندنی.
حسین کبابی سردبیر پایگاه خبری رهپویان قم